Brexit


Cytundebau rhwng Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon a’r Undeb Ewropeaidd

Beth mae’r ddêl newydd yn ei olygu i FASNACHU:

Beth mae’r ddêl newydd yn ei olygu i BYSGOTA:

Gallwch ddarllen rhagor o bwyntiau allweddol am y ddêl yma.

Share this page