Paratoi’n bersonol wrth i ffermio newid

Bydd mynd i’r afael â sut y byddwch chi’n bersonol yn delio â heriau sy’n deillio o newidiadau yn y gymuned ffermio yn eich helpu i oresgyn y newidiadau hyn a’u defnyddio i symud ymlaen.  Mae’n bwysig dysgu o newid, nid oes unrhyw ddefnydd mewn dal gafael ar brofiadau negyddol y gorffennol, ond yn hytrach eu hystyried fel profiadau o ddysgu sy’n eich galluogi i symud ymlaen ohonynt.

Menter ‘Amser i Gynllunio’ FCN yma i helpu ac annog pobl drwy newid. Cliciwch fan hyn.

Share this page