Iechyd Meddwl

Gall cwnsela helpu gyda phob math o wahanol faterion.  Gall helpu gyda digwyddiadau cadarnhaol, gan gynnwys dewis cyfeiriad mewn bywyd neu gyflawni eich potensial llawn.  Efallai eich bod yn teimlo ‘ychydig yn sownd yn yr unfan’ ac y byddech yn gwerthfawrogi safbwynt cwnselydd.  Mae’n bosibl bod pethau o’ch gorffennol yr hoffech fynd i’r afael â hwy neu efallai bod pethau yn eich bywyd presennol yr hoffech geisio eu newid.  Efallai eich bod yn profi digwyddiadau arwyddocaol yn eich bywyd, er enghraifft priodi a dechrau teulu, gadael adref am y tro cyntaf neu ddod i delerau â marwolaeth rhywun annwyl i chi.

Share this page