Iechyd Meddwl

Gall cwnsela helpu gyda phob math o wahanol faterion.  Gall helpu gyda digwyddiadau cadarnhaol, gan gynnwys dewis cyfeiriad mewn bywyd neu gyflawni eich potensial llawn.  Efallai eich bod yn teimlo ‘ychydig yn sownd yn yr unfan’ ac y byddech yn gwerthfawrogi safbwynt cwnselydd.  Mae’n bosibl bod pethau o’ch gorffennol yr hoffech fynd i’r afael â hwy neu efallai bod pethau yn eich bywyd presennol yr hoffech geisio eu newid.  Efallai eich bod yn profi digwyddiadau arwyddocaol yn eich bywyd, er enghraifft priodi a dechrau teulu, gadael adref am y tro cyntaf neu ddod i delerau â marwolaeth rhywun annwyl i chi.


Cefnogaeth Iechyd Meddwl oddi wrth Mind

  • I ganfod eich Mind lleol i gael cefnogaeth iechyd meddwl am ddim yn eich ardal chi, ewch i. Cliciwch yma.
  • Ffoniwch, e-bostiwch neu anfonwch neges destun at ein Infoline i gael gwybodaeth a chyfeiriad at wasanaethau sy’n gallu helpu.
  • Ffoniwch: 0300 123 3393
  • Ebost: info@mind.org.uk
  • Testun: 86463
  • Neu cewch wybodaeth a chefnogaeth o’n gwefan yma: Cliciwch yma.

Meddwl.org

Mae’r wefan hon yn lle i gael cefnogaeth, gwybodaeth a phrofiadau iechyd meddwl – i gyd drwy gyfrwng y Gymraeg.

Share this page