Cyfrifwr Brexit

Mae AHDB wedi datblygu Cyfrifwr Effaith Brexit i weld pa effaith y gallai Brexit ei chael ar eich busnes ffermio – cliciwch yma.

Share this page