Personol

Mae cadernid personol yn y gymuned ffermio yn broses sy’n cael ei chydnabod yn eang o ymdopi â straen a dod dros sefyllfaoedd anodd.  Mae’n bwysig cydnabod ei bod yn normal profi cyfnodau anodd a bod help a chymorth ar gael er mwyn gallu delio â hwy a’u goresgyn.

Mae FarmWell yn ceisio helpu i feithrin cadernid mewn ffordd ragweithiol a darparu arweiniad cyn y bydd ei angen, yn ogystal â bod yn adweithiol wrth gefnogi’r bobl hynny yn ystod sefyllfaoedd o angen annisgwyl.  Mae’r adran hon ar gadernid personol yn darparu dolenni cefnogol, cyngor a help er mwyn ceisio cyflawni gwybodaeth emosiynol a chorfforol gryfach, wrth gynnal amgylchedd gwaith iach a diogel.

Adnoddau FarmWell eraill:

Mae’r dogfennau isod y gallwch eu llwytho i lawr a’u hargraffu yn becyn gwych o adnoddau. Mae croeso i chi eu cadw at eich defnydd personol neu eu rhannu â’r rheini yn y gymuned amaethyddol.

Adnoddau eraill:

Meddwl

Mae gan bawb iechyf meddwl. Mae’r wefan hon yn lle i gael cefnogaeth, gwybodaeth a phrofiadau iechyd meddwl – i gyd drwy gyfrwng y Gymraeg.

SilverCloud

Therapi Iechyd Meddwl am ddim y GIG:

Meic

Meic ydy’r gwasanaeth llinell gymorth i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru.

O ddarganfod beth sydd yn digwydd yn dy ardal leol i helpu ymdrin â sefyllfa anodd, bydd Meic yn gwrando pan fydd neb arall yn barod i wneud. Nid ydym yn barnu a gallem helpu wrth gynnig gwybodaeth, cyngor defnyddiol a chynnig cefnogaeth i wneud newidiadau yn dy fywyd.

Cysyllta â ni yn Gymraeg neu’n Saesneg – dy ddewis di! Rydym yn agored 8yb i hanner nos, 7 diwrnod yr wythnos. Gallet ti gysylltu ar y ffôn, neges testun neu sgwrs ar y we. Rydym yn gyfrinachol ac nid oes rhaid i ti roi enw. Mae’r gwasanaeth yn rhad ac am ddim i bawb.

Share this page