Busnes

Mae cadernid busnes yn y gymuned ffermio yn sicrhau bod agwedd masnachol y fferm yn cael ei threfnu mewn ffordd strategol ac y gall addasu’n rhwydd i sefyllfaoedd sy’n newid.  Mae sicrhau cadernid busnes yn bwysig er mwyn llwyddo mewn marchnad gystadleuol, ansicr.  Mae’r adran hon o FarmWell yn cynghori ar:

  • Gwybodaeth strategol sy’n canolbwyntio ar fusnes y gellir ei hymgorffori i’r diwydiant ffermio ei hun
  • Sicrhau bod ffermydd da byw a ffermydd âr yn cynnal cadernid o ran yr ochr fusnes yn ystod cyfnodau caled.
Share this page