Lles anifeiliaid


Ymgynghoriad cynllun y Tractor Coch

  • Dros y 12 mis diwethaf, mae cynllun y Tractor Coch wedi bod yn gweithio gyda’r gymuned amaethyddol i ganfod meysydd i’w gwella ar hyd pob cam o’r gadwyn fwyd.
  • Hoffai cynllun y Tractor Coch glywed gan gynifer o bobl â phosibl i sicrhau bod safonau’r cynllun yn parhau i fod yn ystyrlon i’r llywodraeth ac i ddefnyddwyr, a sicrhau bod aelodau’n gallu bodloni gofynion y farchnad, er mwyn i gynnyrch o Brydain fod mewn sefyllfa dda i fanteisio ar y cyfleoedd masnach newydd a ddaw ar ôl i Brydain adael yr Undeb Ewropeaidd.
  • Cliciwch yma i weld sut gallwch gyflwyno eich safbwyntiau.
  • Bydd yr ymgynghoriad yn dod i ben ar 5 Mawrth ac yn cael ei gwblhau er mwyn ei gyflwyno o fis Tachwedd 2021 ymlaen.
Share this page