Cysylltiadau clefyd anifeiliaid


Yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA)

Mae APHA yn gweithio i ddiogelu iechyd anifeiliaid a phlanhigion er budd pobl, yr amgylchedd a’r economi.


TB Mewn Gwartheg

Yr hyb TB yw’r lle i ffermwyr cig eidion a ffermwyr godro fynd i ddod o hyd i gyngor ymarferol ar ddelio â TB mewn gwartheg ar eu fferm, ac mae’n cynnwys gwybodaeth am bob dim o fesurau bioddiogelwch i ddeall y rheolau masnachu.

  • I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: www.tbhub.co.uk
  • I gael gwybodaeth, cefnogaeth a chyngor, cysylltwch â:
  • Tîm TB Llywodraeth Cymru: bovinetb@gov.wales

Scab mewn Defaid

Mae Gwaredu Scab yn rhaglen Cymru gyfan i gael gwared ar y clafr. Y prosiect profi a thrin cyntaf o’i fath ledled y wlad, mae gwasanaethau Gwaredu Scab – o ddiagnosis i driniaeth – ar gael yn rhad ac am ddim i ffermwyr. Ariennir Gwaredu Scab gan Lywodraeth Cymru a’i arwain gan Goleg Sir Gâr.

Home | Animal Health and Welfare Wales (ahww.cymru)


Share this page