Lles Personol

Mae lles personol yn cyfeirio at hapusrwydd, ymdeimlad o bwrpas unigol a chyflawni ansawdd bywyd da, wrth gynnal iechyd meddyliol a chorfforol yr un pryd.

Weithiau gall ymddangos yn anodd cyflawni pob un o’r nodweddion hyn, yn arbennig pan fydd y weledigaeth i’w cyflawni wedi’i hatal.

Mae’r adran hon ar les personol yn mynd i’r afael â’r agweddau ar gyfer datblygu’r galluoedd hyn, wrth ddatblygu cadernid corfforol a meddyliol.

Share this page