Profedigaeth

Gall fod yn anodd iawn ymdopi â cholled ac mae’n bosibl y byddwch yn canfod eich bod yn gorfod ceisio ymdopi â llawer o deimladau gwahanol, yn cael anhawster i’w prosesu ac yn cael anawsterau i symud ymlaen.

Gwasanaethau profedigaeth a ddarperir gan Sefydliad DPJ

Cewch o hyd i adnoddau profedigaeth fan hyn

  • Llinell Gymorth: 0800 587 4262
  • Gwybodaeth ymarferol

Gwybodaeth am brofedigaeth oddi wrth PAPYRUS

Taflen profedigaeth

Share this page