Iechyd Personol

Mae rhai problemau iechyd yn fwy difrifol nac eraill ac mae cyflyrau yn effeithio ar bobl mewn gwahanol ffyrdd.

Gallai effaith problemau iechyd niferus ar unigolion amrywio yn ôl pa mor dda mae eu cyflyrau yn cael eu rheoli.  Gallai achosion salwch unigolyn, p’un a ellir eu hesbonio ai peidio, hefyd ddylanwadu ar yr effaith arnynt.  Gall dioddef nifer o gyflyrau iechyd effeithio ar allu pobl i weithio ac maent yn cyfyngu ar yr hyn y gallant ei wneud yn eu bywydau cymdeithasol.

Epilepsi

Am fwy o wybodaeth ewch at wefan:

Epilepsy Action Cymru – Epilepsy Action

Share this page