Cymorth Canser

Mae llawer iawn o gymorth corfforol, emosiynol ac ariannol ar gael i unigolion a’u teuluoedd sydd wedi’u heffeithio gan ganser.

  • Mae Macmillan Cancer Support yn darparu llinell gymorth canser 7 niwrnod yr wythnos o 8am i 8pm: 0808 808 00 00
  • Canllaw Macmillan i wasanaethau Canser yng Nghymru, cliciwch yma.
  • Taflen Macmillan, cliciwch yma.
Share this page