Yswiriant

Bydd yswiriant fferm yn eich diogelu rhag rhai agweddau penodol o fusnes/peiriannau/da byw fferm.  Os ydych yn rhedeg fferm fasnachol neu os oes gennych dda byw, mae’n bwysig bod gennych ryw fath o yswiriant wedi’i drefnu i’ch diogelu chi, eich busnes, eich cyflogeion a’ch asedau.  Bydd yn lleihau’r risgiau a allai godi os nad oes gennych gynllun yswiriant pan fydd problem yn codi ar y fferm a allai eich gwneud chi’n atebol yn bersonol.

Os ydych yn rhedeg busnes fferm, rydych yn agored i risgiau sydd y tu hwnt i’ch rheolaeth, er enghraifft llifogydd, tanau, difrod i eiddo neu dda byw.  Bydd trefnu cynllun yswiriant yn lleihau’r effeithiau y gallai’r ffactorau hyn eu cael ar y dulliau o redeg busnes fferm.

Wrth ddewis cwmni yswiriant, gwnewch yn siŵr eu bod yn deall amaethyddiaeth a busnes.  Bydd cael dyfynbrisiau gan nifer o asiantaethau yn eich galluogi i gymharu a dewis y cwmni sy’n fwyaf addas ar eich cyfer chi a’ch busnes fferm.

Share this page