Ymarfer Corff Iach

Nid yw ymarfer corff yn golygu bod angen treulio oriau mewn campfa.  Gellir ymgorffori ymarferion gwahanol i fywydau prysur ar y fferm heb fod angen offer neu wario llawer o arian.

FarmWell – Ffit i Ffermio

  • Gall y brif broblem o geisio cadw’n heini a ffermio godi wrth geisio gwneud amser yn eich diwrnod prysur i wneud ymarfer corff.
  • Mae FarmWell wedi datblygu adnodd y gellir ei lawrlwytho ar aros yn ffit ar y fferm, cliciwch yma i’w weld.
  • Copi i’w lawrlwytho isod.

FarmWell – Ffit ar gyfer y Cynhaeaf

  • Gall y cynhaeaf fod yn un o adegau prysuraf y flwyddyn i ffermwyr âr, ac mae sicrhau eich bod yn ffit yn gorfforol ar gyfer y tymor yn bwysig ar gyfer eich lles corfforol a meddyliol er mwyn goddef y cyfnod prysur hwn.  Gall tymor y cynhaeaf olygu dyddiau yn eistedd ar dractor, felly mae deall sut y gallwch gadw’n iach wrth eistedd am gyfnodau hir o amser yn hollbwysig ar gyfer meddwl a chorff iach.
  • Mae FarmWell wedi datblygu adnoddau y gellir eu lawrlwytho ar gadw’n ffit ar gyfer y cynhaeaf, cliciwch yma i’w weld.
  • Copi i’w lawrlwytho isod.

Parkrun

  • Mae Parkrun yn gynllun rhedeg 5 cilomedr a gynhelir bob bore dydd Sadwrn am 9am ar hyd a lled y wlad ac yn rhyngwladol.  Gall rhedwyr o bob gallu ac oedran gymryd rhan, p’un a ydych yn rhedwr amhrofiadol neu brofiadol.  Mae yna fwy na 6,500 o glybiau parkrun ar draws y DU.  Edrychwch ar y wefan i weld lle mae’r un agosaf atoch chi.  Dod o hyd i’ch Parkrun agosaf.

Cynlluniau ffitrwydd

  • Mae gan Galw Iechyd Cymru dudalen gwe ar Weithgarwch Corfforol, cliciwch yma i ganfod beth yw manteision gweithgarwch corfforol a chanllawiau ar weithgarwch corfforol, yn ôl eich oedran.
  • Cliciwch yma i weld dalen dyddiadur gweithgarwch corfforol y gallwch ei phersonoli.  Copi i’w lawrlwytho isod.

Lawrlwythiadau:

Share this page