Twbercwlosis

Beth yw TB a sut mae’n cael ei ledaenu?


Mae Llywodraeth Cymru yn cymeradwyo marchnadoedd oren – bydd ardal TB Uchel yng Nghymru yn gallu gwneud cais am gymeradwyaeth i gynnal Arwerthiant Penodol i TB – cliciwch yma.


Sut i ddiogelu eich buches rhag TB

Cymorth TB

  • Cymorth TB – Cafodd Cymorth TB ei ddatblygu i weithredu dull mwy cynhwysfawr o atal y clefyd a rheoli achosion newydd a phresennol o TB, a’r cymorth a roddir i ffermwyr a cheidwaid buchesi yn ystod y cyfnod pan fyddant yn destun cyfyngiadau.
  • Paratoi ar gyfer ymweliad fferm gan Cymorth TB, cliciwch yma.
  • Cymorth Milfeddygol De Cymru – Iechyd Da, cliciwch yma.

Cysylltiadau TB

TB Buchol

  • Adnodd rhyngweithiol yw ibTB sy’n mapio achosion o dwbercwlosis buchol (bTB) yng Nghymru a Lloegr dros y 10 mlynedd diwethaf a gellir ei weld trwy ddilyn y ddolen ganlynol: cliciwch yma
  • Y TB hub yw’r ‘lle i fynd’ i ffermwyr cig eidion a ffermwyr godro gael cyngor ymarferol ar ddelio â TB buchol ar eu fferm, gan gwmpasu popeth o fesurau bioddiogelwch i ddeall rheolau masnachu.
  • I gael gwybodaeth bellach, ewch i: www.tbhub.co.uk 
  • I gael gwybodaeth, cymorth a chyngor, cysylltwch â: Tîm TB Llywodraeth Cymru: bovinetb@gov.wales
Share this page