Troseddau gwledig


Busnes Cymru – Ffermio a throseddau gwledig, cliciwch yma.


Sut i roi gwybod am drosedd?

 • Pryd i ffonio 999:
  • Pan fydd trosedd yn digwydd
  • Pan fydd argyfwng
  • Pan fydd perygl i fywyd
  • Pan ddefnyddir trais
 • Os nad ydych yn credu bod angen ymateb brys arnoch, ffoniwch 101 neu gallwch adrodd achos ar-lein yma.
 • Llinell gymorth troseddau gwledig: 0800 783 0137 neu cwblhewch y ffurflen ar-lein.

Plismona Gwledig – Dyfed Powys, cliciwch yma.


Crimestoppers – elusen sy’n rhoi’r gallu i bobl drafod troseddau – cliciwch yma


Share this page