Taliadau Gwledig

Cynllun Ffermio Cynaliadwy

Taliadau Gwledig Cymru (RPW): y diweddaraf am y gwasanaeth ar coronafeirws (COVID-19), cliciwch yma


Cyfnod datgan diddordeb yn y Grant Busnes i Ffermydd gwerth £2 miliwn yn agor ym mis Medi

 • Bydd cyfnod newydd ar gyfer datgan diddordeb yn y Grant Busnes i Ffermydd yn agor ar 1 Medi, cliciwch yma.

Cyhoeddi buddsoddiad newydd o fwy na £100miliwn yn economi wledig Cymru

 • Bydd cannoedd o brosiectau sy’n rhoi hwb i’r economi wledig, gwella bioamrywiaeth a gwella gwytnwch y sector bwyd ledled Cymru yn cael eu cefnogi gan fuddsoddiad ariannol o £106m am y tair blynedd nesaf, cliciwch yma.

Taliadau Gwledig Cymru (RPW)

 • Mae manylion cyswllt ar gyfer Taliadau Gwledig Cymru ar gael yma.
 • Cynllun taliad sylfaenol, cliciwch yma
 • Cynllun rheoli cynaliadwy – Cefnogi Adfer Natura 2000, cliciwch yma.
 • Taliadau Gwledig Cymru ar-lein: sut i gofrestru.
 • Mewngofnodi i Taliadau Gwledig Cymru – yma.
 • Mae gwybodaeth bellach am grantiau a thaliadau gwledig yng Nghymru ar gael yma.

Grant Busnes i Ffermydd – Cwestiynau ac atebion, cliciwch yma.


Gynllun y Taliad Sylfaenol

 • Ym mis Rhagfyr 2020, dywedodd Llywodraeth Cymru y byddai cyfanswm uchafswm taliadau uniongyrchol o £238 miliwn yn darparu yr un lefel o daliadau uningyrchol i ffermwyr yn 2021 a wnaethwyd yn 2020.  Cliciwch yma i ddarllen y datganiad llawn.
 • Bydd manylion llawn i holl newidiadau y cynllun a gyflwynwyd ar gyfer 2021 yn cael ei ddarparu drwy y Llyfryn Rheolau Cais Sengl 2021 ym mis Chwefror.
 • Mae mwyafrif o’r rheolau Trawsgydymffurfio yn parhau fel yn 2020.  Rhaid i ffermwyr ddilyn y rheolau hyn os ydyn nhw’n gwneud cais am daliadau Cynllun y Taliad Sylfaenol 2021. Cliciwch yma i ddarganfod mwy.
 • Am fwy o wybodaeth am Gynllun y Taliad Sylfaenol, cymhwysedd ar ei gyfer a Chanllaw Gwyrddu, cliciwch yma.

Cronfa datblygu cymunedau gwledig, cliciwch yma. 


Glastir Cymru

 • Mae Glastir yn gynllun 5 mlynedd rheoli tir cynaliadwy fferm gyfan, cliciwch yma i gael gwybodaeth bellach.

Share this page