Taliadau Gwledig

Taliadau Gwledig Cymru (RPW): y diweddaraf am y gwasanaeth ar coronafeirws (COVID-19), cliciwch yma


Mae Taliadau Gwledig Cymru yn rhwyd ddiogelwch i ffermwyr i ategu prif incwm eu busnes fferm, ac mae gwybodaeth bellach am sut i wneud cais amdanynt a beth maent yn ei gynnwys ar gael yma.

Taliadau Gwledig Cymru (RPW)

  • Mae manylion cyswllt ar gyfer Taliadau Gwledig Cymru ar gael yma.
  • Cynllun taliad sylfaenol, cliciwch yma
  • Cynllun rheoli cynaliadwy – Cefnogi Adfer Natura 2000, cliciwch yma.
  • Taliadau Gwledig Cymru ar-lein: sut i gofrestru.
  • Mewngofnodi i Taliadau Gwledig Cymru – yma.
  • Mae gwybodaeth bellach am grantiau a thaliadau gwledig yng Nghymru ar gael yma.

Cronfa datblygu cymunedau gwledig, cliciwch yma. 


Glastir Cymru

  • Mae Glastir yn gynllun 5 mlynedd rheoli tir cynaliadwy fferm gyfan, cliciwch yma i gael gwybodaeth bellach.

Share this page