Taliadau Gwledig

Taliadau Gwledig Cymru (RPW): y diweddaraf am y gwasanaeth ar coronafeirws (COVID-19), cliciwch yma


Cyhoeddi buddsoddiad newydd o fwy na £100miliwn yn economi wledig Cymru

  • Bydd cannoedd o brosiectau sy’n rhoi hwb i’r economi wledig, gwella bioamrywiaeth a gwella gwytnwch y sector bwyd ledled Cymru yn cael eu cefnogi gan fuddsoddiad ariannol o £106m am y tair blynedd nesaf, cliciwch yma.

Grant Busnes Fferm – y Cynllun Gorchudd Iardiau

  • Bydd cynllun newydd, Grant Busnes Fferm – y Cynllun Gorchudd Iardiau, yn agor ar gyfer datganiadau o ddiddordeb ar 9 Tachwedd ac yn cau ar 18 Rhagfyr 2020. Bydd cyllideb o £1.5 miliwn ar gael ar ei gyfer. 
  • Llyfryn Rheolau Cyffredinol a Rhestr o Eitemau Cymwys, cliciwch yma.

Taliadau Gwledig Cymru (RPW)

  • Mae manylion cyswllt ar gyfer Taliadau Gwledig Cymru ar gael yma.
  • Cynllun taliad sylfaenol, cliciwch yma
  • Cynllun rheoli cynaliadwy – Cefnogi Adfer Natura 2000, cliciwch yma.
  • Taliadau Gwledig Cymru ar-lein: sut i gofrestru.
  • Mewngofnodi i Taliadau Gwledig Cymru – yma.
  • Mae gwybodaeth bellach am grantiau a thaliadau gwledig yng Nghymru ar gael yma.

Cronfa datblygu cymunedau gwledig, cliciwch yma. 


Glastir Cymru

  • Mae Glastir yn gynllun 5 mlynedd rheoli tir cynaliadwy fferm gyfan, cliciwch yma i gael gwybodaeth bellach.

Share this page