Strategaeth cnydau

Sut i gynaeafu silwair o safon

Yr arbenigwr silwair Dr Dave Davies sy’n ymuno â ni i rannu ei awgrymiadau ar gynaeafu silwair o safon. Mae hefyd yn esbonio sut i osgoi rhai o’r camgymeriadau cyffredin sy’n cael eu gwneud tra’n cynaeafu, a sut i’w gwneud yn iawn. Cliciwch yma.


Hwb Nitrogen

  • Mae’r Bwrdd Datblygu Amaethyddiaeth a Garddwriaeth (AHDB) wedi awgrymu mewn adroddiad diweddar y gallai fod angen hwb nitrogen yn dilyn y tywydd gwlyb y mae’r DU wedi’i brofi’r gaeaf hwn.
  • I ddarllen yr adroddiad llawn, cliciwch yma.
  • I gael gwybodaeth bellach am orlaw’r gaeaf, cliciwch yma.

Rhy wlyb?

Astudiaethau achos tywydd gwlyb

Mae un o opsiynau cnydau’r gwanwyn a fydd yn cynyddu yn cynnwys ceirch, beth mae cynnydd mewn ardal geirch yn ei olygu ar gyfer 2020/2021, cliciwch yma i gael gwybod mwy.


Canllaw i Reolaeth Glaswellt


AHDB


Rheoli pridd – y ffordd orau o ddelio â’r tywydd sy’n effeithio ar y pridd ar eich fferm:

Rheoliadau iechyd planhigion


Share this page