Strategaeth a chynllunio

Llywodraeth Cymru Diweddariad Gwanwyn 2021, cliciwch yma.


Mae strategaeth a chynllunio yn rhan bwysig o ddatblygu busnes fferm.  Gall cynllunio strategol ddatblygu’r busnes yn y farchnad gystadleuol.

Cynllunio busnes

  • Mae Cyswllt Ffermio yn cynnig cyngor a chymorth un i un ar Gynllunio Busnes a Meincnodi eich busnes, cliciwch yma i’w weld.
  • Mae Cyswllt Ffermio wedi darparu canllaw a thempled o gynllun busnes drwy eu safle ar-lein.  Gellir ei ddefnyddio i gynllunio ymlaen llaw o gyflwr presennol eich busnes, a darparu darlun realistig ar gyfer y dyfodol – cliciwch yma.
  • Canllaw cynllun Busnes Strategol Cyswllt Ffermio, cliciwch yma i’w weld. 

Rhagori ar Bori

  • “Mae Rhagori ar Bori yn rhaglen fer gyda 3 lefel a fydd yn datblygu eich gwybodaeth a hyder wrth reoli tir glas – Lefel Mynediad, Canolradd – a elwir hefyd yn Meistr ar Borfa, ac Uwch.”
  • Mae’r ffenest ymgeisio ar agor hyd nes 26/11/2020!
  • Cliciwch yma.

Cyngor Ar y Fferm

  • Mae cyngor ar y fferm yn eich galluogi i dderbyn cyngor annibynnol, cyfrinachol a phwrpasol a fydd yn eich helpu i wella perfformiad economaidd ac amgylcheddol eich busnes fferm.
  • I gael gwybodaeth bellach am gyngor ar y fferm, ewch i dudalen gyngor Cyswllt Ffermio yma.  Fel arall, ar gyfer cysylltiadau cyngor ar y fferm, dewiswch gynghorydd yma.

Gweinyddwyr ffermydd

  • Gweinyddwyr ffermydd.  IAgA – Sefydliad Ysgrifenyddion a Gweinyddwyr Amaethyddol Cyfyngedig, cliciwch yma.

Nodau Busnes a Chynllunio Strategol

  • Mae gan AHDB dudalen ar-lein sy’n cyfeirio at ddadansoddiadau busnes strategol ar gyfer Ffermwyr godro, cliciwch yma i’w gweld.

Mae’r John Nix Pocketbook yn helpu gyda rheoli ffermydd a busnes i fusnesau amaethyddol yn y DU a phawb sy’n gweithio yn y diwydiant: The John Nix Pocketbook.


Share this page