Rheoli dyled

Bydd y dudalen hon yn eich cyfeirio at safleoedd ac asiantaethau arbenigol sy’n darparu cyngor arbenigol i chi.  Mae’n bwysig nodi y gall cyflwr cyllid personol a busnes gael effaith negyddol ar iechyd meddwl.  Felly, gall y berthynas rhwng argyfwng ariannol ac emosiynol fod yn un nad yw’n iach, gan arwain yn aml at straen a symbylu meddyliau hunaladdol.  Gall datblygu cadernid emosiynol helpu i drechu’r teimladau hyn o straen sy’n cael eu hachosi gan ddyled.

Llywodraeth Cymru

Share this page