Rheoli a datblygu staff


Cyswllt Ffermio: ‘Mae ffermwyr sy’n buddsoddi i hyfforddi a datblygu eu staff yn fwy tebygol o’u cadw a datblygu enw da fel mannau lle bydd pobl eraill yn dymuno gweithio.’ Cliciwch yma.


Mae gan Gymdeithas Genedlaethol y Defaid gynllun i gyfateb myfyrwyr sydd arnynt angen profiad gyda ffermwyr a allai fod yn wynebu problemau staffio yn ystod y cyfnod wyna oherwydd salwch neu gyfyngiadau oherwydd Covid, Cliciwch yma.


Mae rheoli staff fferm yn swydd grefftus, lle mae angen sicrhau eu bod yn gweithio mewn amgylchedd gwaith diogel yn ogystal â chyfrannu at ddatblygiad y busnes ffermio.  Bydd cael rheolaeth dros y gweithlu yn gwneud i weithwyr deimlo eu bod mewn amgylchedd diogel lle mae eu cyfraniad i’r buddsoddiad fferm yn talu ar ei ganfed.

Cyflogau Amaethyddol Llywodraeth Cymru, cliciwch yma.

UCAS – Sut i ddod yn rheolwr fferm, cliciwch yma.


Hyfforddi eich tîm ar gyfer llwyddiant busnes, cliciwch yma.


Rhai sgiliau y dylai rheolwr fferm feddu arnynt:


Mae Cyswllt Ffermio yn darparu nifer o gyrsiau hyfforddiant â chymhorthdal fel rhan o’u rhaglen Sgiliau a Hyfforddiant, cliciwch yma i gael gwybodaeth bellach.

Mae’n bwysig sicrhau eich bod chi a’ch cyflogeion yn ymwybodol o’u hawliau fel gweithwyr, cliciwch yma i gael gwybodaeth bellach.


Cyd-fentrau Ffermio


Share this page