Rheoli a datblygu staff


Cyswllt Ffermio: ‘Mae ffermwyr sy’n buddsoddi i hyfforddi a datblygu eu staff yn fwy tebygol o’u cadw a datblygu enw da fel mannau lle bydd pobl eraill yn dymuno gweithio.’ Cliciwch yma.


Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE

  • Ar ôl i’r DU adael yr UE, mae’n rhaid i ddinasyddion Ardal Economaidd Ewrop, yr UE neu’r Swistir wneud cais ar gyfer Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE cyn 30 Mehefin.
  • Os ydych chi’n un o ddinasyddion yr UE, Ardal Economaidd Ewrop neu’r Swistir a’ch bod yn byw yn y DU ar 31 Rhagfyr 2020 neu cyn hynny, ni ddylech chi wneud cais am fisa dan y system mewnfudo sy’n seiliedig ar bwyntiau. Yn lle hynny, dylech chi a’ch teulu wneud cais i’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE. Cewch wneud cais am ddim ac mae’n rhaid gwneud hynny cyn 30 Mehefin 2021. 
  • Cliciwch yma i gael gwybod mwy.

Mae rheoli staff fferm yn swydd grefftus, lle mae angen sicrhau eu bod yn gweithio mewn amgylchedd gwaith diogel yn ogystal â chyfrannu at ddatblygiad y busnes ffermio.  Bydd cael rheolaeth dros y gweithlu yn gwneud i weithwyr deimlo eu bod mewn amgylchedd diogel lle mae eu cyfraniad i’r buddsoddiad fferm yn talu ar ei ganfed.

Cyflogau Amaethyddol Llywodraeth Cymru, cliciwch yma.

UCAS – Sut i ddod yn rheolwr fferm, cliciwch yma.


Hyfforddi eich tîm ar gyfer llwyddiant busnes, cliciwch yma.


Rhai sgiliau y dylai rheolwr fferm feddu arnynt:


Mae Cyswllt Ffermio yn darparu nifer o gyrsiau hyfforddiant â chymhorthdal fel rhan o’u rhaglen Sgiliau a Hyfforddiant, cliciwch yma i gael gwybodaeth bellach.

Mae’n bwysig sicrhau eich bod chi a’ch cyflogeion yn ymwybodol o’u hawliau fel gweithwyr, cliciwch yma i gael gwybodaeth bellach.


Cyd-fentrau Ffermio


Share this page