Rheoli a datblygu staff

Mae rheoli staff fferm yn swydd grefftus, lle mae angen sicrhau eu bod yn gweithio mewn amgylchedd gwaith diogel yn ogystal â chyfrannu at ddatblygiad y busnes ffermio.  Bydd cael rheolaeth dros y gweithlu yn gwneud i weithwyr deimlo eu bod mewn amgylchedd diogel lle mae eu cyfraniad i’r buddsoddiad fferm yn talu ar ei ganfed.

Cyflogau Amaethyddol Llywodraeth Cymru, cliciwch yma.

UCAS – Sut i ddod yn rheolwr fferm, cliciwch yma.


Hyfforddi eich tîm ar gyfer llwyddiant busnes, cliciwch yma.


Rhai sgiliau y dylai rheolwr fferm feddu arnynt:


Mae Cyswllt Ffermio yn darparu nifer o gyrsiau hyfforddiant â chymhorthdal fel rhan o’u rhaglen Sgiliau a Hyfforddiant, cliciwch yma i gael gwybodaeth bellach.

Mae’n bwysig sicrhau eich bod chi a’ch cyflogeion yn ymwybodol o’u hawliau fel gweithwyr, cliciwch yma i gael gwybodaeth bellach.


Cyd-fentrau Ffermio


Share this page