Rheolaeth ariannol a meincnodi

Gall sgiliau rheolaeth ariannol helpu i wella proffidioldeb busnesau a llif gwaith ffermydd.

  • Gwasanaeth Cysylltwyr Fferm Cymru – cysylltiadau ar gyfer cyngor am bolisïau a grantiau ar gael yma.
  • R.A.B.I – Canllawiau, cymorth ariannol ac ymarferol cyfrinachol ar gyfer pobl sy’n ffermio o bob oed yng Nghymru.  Cymorth dros y ffôn neu ymweliadau cartref ar gael gan swyddogion achos dwyieithog.
  • Cyswllt Ffermio – Mae’r Rhaglen Mesur i Reoli yn ffordd ar-lein y gall busnesau feincnodi eu data fferm ffisegol ac ariannol, ac mae’n ddull newydd o feincnodi ar gyfer busnesau fferm a choedwigaeth ar gael.  I gofrestru i fesur i reoli, cliciwch yma.
  • AHDB – Farmbench.
Share this page