Pryderon ynglŷn â lles anifeiliaid


Mae’n bwysig monitro ac ymchwilio i driniaeth iechyd a lles anifeiliaid.

  • Os oes gennych bryderon ynglŷn â lladd anifeiliaid fferm, cysylltwch â’r Asiantaeth Safonau Bwyd, cliciwch yma.
  • Os ydych yn pryderu ynglŷn â’r ffordd mae anifeiliaid fferm yn cael eu cludo neu eu trin mewn marchnad da byw, cysylltwch â safonau masnach, cliciwch yma.
  • Os oes gennych ymholiad am anifeiliaid fferm nad yw’n fater lles, cysylltwch â’r Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion, cliciwch yma.
  • Os byddwch yn gweld anifail ar fferm mewn perygl, gofid, yn sâl neu wedi’i anafu, cysylltwch â’r RSPCA, cliciwch yma.
  • Codau Lles Anifeiliaid, cliciwch yma.

Gwaredu BVD

  • Mae Iechyd a Lles Anifeiliaid Cymru (AHWW), wedi sefydlu Gwaredu BVD, i gynorthwyo’r diwydiant ffermio yng Nghymru drwy ddarparu datrysiadau i rai o’i brif heriau iechyd a lles anifeiliaid, cliciwch yma i gael gwybod mwy.

Clefydau Anifeiliaid – Monitro Clefydau Rhyngwladol

  • Mae hyn yn rhoi’r adroddiadau diweddaru diweddaraf a byw ar gyfer pob clefyd – sy’n hollbwysig ar gyfer ASF a’r Ffliw Adar ar hyn o bryd.
  • Mae’n rhybuddio pan fydd risg yn codi o fygythiadau rhyngwladol.  Wrth gwrs, byddwn yn hysbysu rhanddeiliaid os bydd hyn yn digwydd, ond mae’n rhoi gwybodaeth am y sefyllfa ddiweddaraf iddynt.
  • Cliciwch yma i gael gwybod mwy.
Share this page