Newid yn yr hinsawdd

Cyswllt Ffermio – Ymagwedd Ewropeaidd at wynebu heriau newid yn yr hinsawdd mewn amaethyddiaeth anifeiliaid sy’n cnoi cil, cliciwch yma.

NFU Cymru yn ymateb i adroddiad yr IPCC ar newid yn yr hinsawdd, cliciwch yma i’w weld.


Cyswllt Ffermio adnodd aer glân newydd

  • Mae’r Adnodd Aer Glân newydd, sydd ar gael ar wefan Cyswllt Ffermio, yn rhoi cyngor ymarferol ar y camau y gall ffermwyr eu cymryd i leihau allyriadau, cliciwch yma.

Cyngor ar baratoi’ch fferm at y gaeaf, cliciwch yma.


Rheoli llifogydd: Meithrin cadernid ar gyfer rheoli dŵr ar ffermydd

  • Gwirio’r rhybuddion llifogydd yn eich ardal chi, cliciwch yma
  • Deall y ddogfen perygl o lifogydd, cliciwch yma
  • Gwybodaeth llifogydd i Gymru, cliciwch yma
  • Mae’r Ganolfan Darogan Llifogydd yn cynhyrchu datganiadau arweiniad ar lifogydd er mwyn helpu i gategoreiddio eu gwaith cynllunio mewn argyfwng a gwneud penderfyniadau ar adnoddau, cliciwch yma.

Partneriaeth Arloesi Ewrop (EIP) yng Nghymru: Canllaw i Ffermio glaswelltir sy’n hybu peillwyr, cliciwch yma.


Rheoli sychder

Effeithiau Sychder ar Ffermydd Bîff a Defaid yng Nghymru, cliciwch yma.

  • Mae gan AHDB dudalen ar-lein ar gyngor ar sychder, awgrymiadau ar gyfer rheoli cynnyrch ar ôl cyfnod o sychder, atal tân, lleihau straen gwres ar dda byw ac yn y blaen, cliciwch yma i’w gweld.
  • Cyfoeth Naturiol Cymru – Sychder, cliciwch yma.

Mae’r cyfnod sych dros yr wythnosau diwethaf wedi cyflwyno heriau unigryw o’r hyn a welir fel arfer ar y fferm yr adeg hon o’r flwyddyn, , cliciwch yma.

 Effeithiau sychder ar ffermydd llaeth yng Nghymru, cliciwch yma.

Share this page