Mynediad at fand-eang

Mae rhwydweithiau band-eang yn anhygyrch ac yn annibynadwy weithiau mewn ardaloedd gwledig.  Mae datblygiadau technolegol yn helpu i wella hyn gyda’r rhwydweithiau 5G arfaethedig.  Bydd gwirio’r signal ffonau symudol yn eich ardal leol yn helpu i ymuno â’r rhwydwaith cywir ar gyfer eich ardal chi.


Cyswllt Ffermio – A fyddai band llydan 4G yn gweithio i chi?

I gael gwybodaeth bellach, cliciwch yma.


Band-eang yng Nghymru

  • I gael gwybod sut i gael band-eang cyflymach yng Nghymru, cliciwch yma.

Gwirio’r signal ffonau symudol yn eich ardal:

  • Gallwch gymharu signal ffonau symudol yn eich ardal yma.

Adroddiad band-eang NFU

Achosion defnyddio 5G

  • Achosion Defnyddio 5G: Rhwydweithiau synhwyro ar gyfer ffermio ac amaethyddiaeth
  • Cliciwch yma.
Share this page