Meddyliau Hunanladdol

Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru


Y Samariaid

  • Llinell gymorth 24 awr 08457909090 – mae’n bosibl cysylltu â hwy drwy e-bost hefyd (jo@samaritans.org), neges destun ac mewn person mewn canghennau – mae llinell Gymraeg ar gael hefyd sydd am ddim i’w ffonio a gwasanaeth ysgrifennu llythyr.
  • Gwefan Y Samariaid , cliciwch yma.
  • Mae mwy na 600 o wirfoddolwyr y Samariaid ar draws Cymru mewn 9 o ganghennau yng Nghymru
  • Diben llinell gymorth y Samariaid yw gweithio gyda phobl i greu lle diogel lle gallant siarad am sut maent yn teimlo, beth sy’n digwydd a sut y gallant symud ymlaen.  Lleihau teimladau o unigedd a datgysylltiad a all arwain at hunanladdiad.

Llywodraeth Cymru

  • Mae Llywodraeth Cymru wedi creu dogfen sy’n ymateb i faterion hunan-niwed a meddyliau hunanladdol ymhlith pobl ifanc, cliciwch yma i’w gweld.  Copi i’w lawrlwytho isod.

Mae cysylltiadau pellach a all helpu gyda meddyliau hunanladdol ar gael yma.


Lawrlwythiadau:

Share this page