Mae Ffermio yn Newid

Menter ‘Amser i Gynllunio’ FCN yma i helpu ac annog pobl drwy newid. Cliciwch fan hyn.

RSPB – Dyfodol polisïau ffermio yng Nghymru, cliciwch yma. 

NFU – Dyfodol Bwyd 2040, cliciwch yma . 


Mae’r Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths, wedi amlinellu’r camau nesaf i gyflwyno system newydd o gymorth i ffermydd a fydd yn gwobrwyo ffermwyr sy’n cymryd camau i ymateb i’r argyfwng hinsawdd ac i wrthdroi dirywiad bioamrywiaeth. Mae disgwyl i’r cynllun agor ym mis Ionawr 2025. Cliciwch fan hyn.


Partneriaeth Arloesi Ewrop (EIP) yng Nghymru

Mae EIP yn Nghymru yn darparu cyllid ar gyfer 46 prosiect o bob cwr o Gymru sy’n treialu technegau a thechnolegau arloesol ar lefel ymarferol o fewn busnesau ffermio a choedwigaeth.  Cliciwch fan hyn.


GWEMINAR: Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru – Papur Gwyn Amaeth yng Nghymru

Dyma gyflwyniad gan Cyswllt Ffermio a James Owen, Llywodraeth Cymru o’r ymgynghoriad Papur Gwyn Amaeth Cymru.

Mae’r Papur Gwyn Amaethyddiaeth yng Nghymru yn disgrifio’r cynlluniau ar gyfer y newid mwyaf mewn polisi amaeth a fu efallai ers degawdau.


Gwnewch gais am gyngor NAWR!

  • Mae’r Gwasanaeth Cynghori’n darparu cyngor cyfrinachol, pwrpasol un-i-un ar amrywiaeth eang o bynciau.
  • Cysylltwch â’ch swyddog datblygu lleol i gael sgwrs anffurfiol: Ffôn: Canolfan Wasanaeth – 08456 000 813 neu ewch i: www.gov.wales/farmingconnect
Share this page