LGBTQ+

Gall dod i delerau a delio â rhywioldeb yn y gymuned ffermio fod yn hynod anodd yn aml ac mae’n bwnc nad yw’n cael ei drafod yn ddigonol.  Bydd yr adran hon yn helpu gyda chysylltiadau a chymorth yn y gymuned hon.


Being LGBTQ+ in the farming community – stori am y ffermwr Ben Lewis a’i daith fel bod yn ffermwr hoyw, cliciwch yma i’w darllen.


Llinell gymorth The Gay Farmer

  • Mae llinell gymorth The Gay farmer yn eich galluogi i siarad gyda rhywun os ydych yn profi amser anodd ym myd ffermio – ynysiad, clefyd, prisiau’r farchnad ac yn y blaen, ond gall delio â’r materion hyn a bod yn hoyw wneud i chi deimlo ar eich pen eich hun yn aml ac mai chi yw’r unig un, ond nid yw hynny’n wir!
  • Maent yn cynnig siaradwr Cymraeg os byddai’n well gennych – gellir gofyn am hyn pan fyddwch yn ffonio’r llinell gymorth
  • Ffôn: 07837931894
  • E-bost: keithineson@gmail.com

Umbrella Cymru


Cymorth profedigaeth LGBTQ

  • Os ydych wedi colli rhywun o ganlyniad i hunanladdiad, a’u bod yn lesbiaid, hoyw, deurywiol, trawsryweddol neu’n cwestiynu, yna mae cymorth ar gael drwy wefan Survivors of Bereavement by Suicide yma.
Share this page