Iechyd a Diogelwch Fferm

Mae Partneriaeth Diogelwch Fferm Cymru yn canolbwyntio ar gadw plant a phobl ifanc yn ddiogel ar ffermydd yn ystod Haf 2023

Mae ffermio yn parhau i fod yn un o ddiwydiannau mwyaf peryglus ein gwlad: gan gyfrif am 1% o weithwyr ond 22% o’r holl farwolaethau gweithwyr (HSE).

Er mwyn i fusnesau fferm barhau i fod yn hyfyw, mae angen rhoi mesurau iechyd a diogelwch ar waith a mynd i’r afael â hwy, yn arbennig yn y gymuned ffermio, oherwydd gall trin peiriannau mawr gynyddu perygl yn aml i’r gweithwyr hynny.


Adnoddau


Lawrlwythwch lyfryn newydd Diogelwch Fferm Cymru:


Iechyd Cyhoeddus Cymru

  • Cyngor i Fenywod Beichiog yn Ystod y Tymor Ŵyna, cliciwch yma

Cyswllt Ffermio


Cyfryngau Cymdeithasol

Mae gwybodaeth bellach ar gael yn adran ‘Personol’ FarmWell Cymru o dan ‘Gweithio’n ddiogel’.


Share this page