Gwneud cais am denantiaeth

Mae’n rhaid i’r denantiaeth fodloni un o’r ddau amod isod:

  • “Os yw’r denantiaeth yn un amaethyddol o’r man cychwyn, gall y perchennog a’r tenant gyfnewid hysbysiadau cyn i’r denantiaeth ddechrauer mwyn cadarnhau eu bod yn bwriadu iddo fod yn Denantiaeth Busnes Fferm – mae hyn yn caniatáu i denantiaid arallgyfeirio oddi wrth amaethyddiaeth lle mae termau’r cytundeb tenantiaeth yn caniatáu hynny.
  • “Os nad yw’r perchennog a’r tenant yn cyfnewid hysbysiadau cyn i’r denantiaeth ddechrau, mae’n rhaid i’r busnes denantiaeth fod yn un amaethyddol yn y lle cyntaf er mwyn iddo gael ei ystyried yn Denantiaeth Busnes Fferm.”

GOV.UK. (2019). Tenantiaeth amaethyddol. [ar-lein] 


Sut i wneud cais llwyddiannus am denantiaeth fferm

  • Savills – awgrymiadau ar sut i wneud cais llwyddiannus am denantiaeth fferm
  • Farmers Guardian – cyngor ar sut i sicrhau tenantiaeth Busnes Fferm 

Rhagor o wybodaeth ar Denantiaeth Fferm:


Hysbysiad ynghylch rhent newydd ar gyfer eiddo â deiliadaeth amaethyddol yng Nghymru (i berchnogion) – cliciwch yma i weld.

Share this page