Gweithio ar eich pen eich hun

Mae’n aml yn bwysicach rhoi mesurau diogelwch uchel ar waith pan ydych yn gweithio ar eich pen eich hun ar fferm.

Iechyd a diogelwch wrth weithio ar eich pen eich hun

  • Mae’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch wedi llunio dogfen y gellir ei llwytho i lawr er mwyn cadw pobl sy’n gweithio ar eu pen eu hunain yn iach ac yn ddiogel ar y fferm. Cliciwch yma i weld.
  • Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch – pobl sy’n gweithio ar eu pen eu hunain, cliciwch yma.
Share this page