Grwpiau cymorth Canser

CISS – Gwasanaethau gwybodaeth a chymorth canser

  • Ffôn: Abertawe: 01792 655025. Castell-nedd Port Talbot: 01639 642333
  • Maent yn cynnig cymorth Canser am ddim ar draws ardal De-orllewin Cymru, gan ddarparu cymorth a gwybodaeth

Marie Curie Cymru

  • Mae gwirfoddolwyr yn ymweld â phobl â salwch terfynol yn eu cartref neu’n siarad gyda hwy dros y ffôn, gan ddarparu cymorth a chefnogaeth emosiynol – mae’r gwirfoddolwyr helpu ar gael yn Ne Cymru yn unig ar hyn o bryd
  • Mae Hosbis Marie Curie, Caerdydd a’r Fro, ym Mhenarth yn gofalu am 1,000 o bobl bob blwyddyn

Macmillan Cancer Care Cymru

Fforwm cleifion Canser Gogledd Cymru

  • Grwpiau cymorth canser yng Ngogledd Cymru.

Ymchwil Canser Cymru

  • Ymchwil Canser Cymru yw un o’r elusennau canser mwyaf blaenllaw yng Nghymru.
Share this page