FarmWell Cymru Pecyn

30ain Mawrth

yr hwyr: FCN CEO Jude McCann FarmWell Cymru, click here. URL: https://youtu.be/spdBfAO-uIY


31ain Mawrth


1af Ebrill


2ail Ebrill

yr hwyr: Y podledwr roc Will Evans yn siarad am ei heriau ei hun fel ffermwr yng Nghymru, click here. URL: https://youtu.be/hznnV6y-b4Y]


3ydd Ebrill

yr hwyr: Emma o DPJ yn annog teuluoedd amaethyddol i ofalu am eu lles eu hunain a cheisio cymorth pan fo angen, click here. URL: https://youtu.be/dK9A90dCb3A


4ydd Ebrill


5ed Ebrill

yr hwyr: Lee Price o Farming Connect yn annog ffermwyr i estyn allan am gefnogaeth, click here. URL: https://youtu.be/BsfWO3Ffwt0

Share this page