Delio â salwch difrifol

Gofal lliniarol

  • Gofal lliniarol yw’r term meddygol sy’n cyfeirio at ofal diwedd oes, rhywun yn dioddef ac yn byw gyda salwch difrifol. 
  • Gofal Lliniarol GIG Cymru, cliciwch yma.
  • Gwasanaethau gofal diwedd oes Marie Curie yng Nghymru, cliciwch yma.

I gael cyngor, cymorth a chysylltiadau gwybodaeth pellach ar gyfer delio â salwch terfynol, cliciwch yma.

Share this page