Cynllunio olyniaeth

Mae cynllunio olyniaeth yn hollbwysig er mwyn diogelu eich asedau, eich teulu ac yn fwy cyffredinol, hyfywedd y diwydiant ffermio yn y dyfodol.


Cyswllt Ffermio

Mae Cyswllt Ffermio yn cynnig ystod o gyngor a chymorth i fusnesau sydd eisiau cynllunio olyniaeth eu busnes


Gwasanaeth cynllunio olyniaeth

  • Gwasanaeth cynllunio olyniaeth NFU Mutual.
  • Os hoffech holi mwy am gynllunio olyniaeth, gallwch anfon ymholiad yn uniongyrchol at NFU Mutual drwy’r ddolen hon, cliciwch yma.

Cyfarfodydd olyniaeth yng Nghymru

  • Mae Siân Bushell yn hwyluswr hyfforddedig sy’n helpu busnesau teulu i ddatblygu cynlluniau olyniaeth – mae cwmni Sian Bushell Associates wedi’i leoli yn Sir Benfro, cliciwch yma.
  • Trefnwch i gymryd rhan mewn cyfarfod olyniaeth busnesau fferm: mae Siân Bushell Associates yn cynnig cyfarfodydd olyniaeth busnesau fferm ar draws y DU, cliciwch yma i gael gwybodaeth bellach.

Podlediadau olyniaeth

Mae gan AHDB bennod podlediad ar-lein yn benodol ar gyfer cynllunio olyniaeth:

Share this page