Cynlluniau Gwarant

Mae Cynlluniau Gwarant yn rhoi sicrwydd ansawdd, gan gynnwys safonau ac ardystiadau, ar gynnyrch bwyd ac yn gwarantu safonau o ran gofynion llesiant anifeiliaid.

  • Mae gwefan Cynllun Gwarant Fferm Da Byw Cymru yn ymdrechu i roi sicrwydd ynglŷn â safonau fferm i ddefnyddwyr o ran eu cig eidion a’u cig oen: cliciwch yma
  • Cynllun Gwarant Cynnyrch Organig Cymru: cliciwch yma
  • Cofnodion Fferm Cynhyrchwyr Cig Oen a Chig Eidion Cymru (WLBP) a chynllun iechyd anifeiliaid ar gyfer y ffermwr, y milfeddyg ac unrhyw drydydd parti: cliciwch yma
  • Mae’r ap The Stock Move Express 2 ar gyfer iPhone yn caniatáu i ffermwyr ym Mhrydain reoli eu daliad a’u cofrestr buches. Mae’r ap yn cysylltu â Gwefan Cofnodion Fferm Cynhyrchwyr Cig Oen a Chig Eidion Cymru ac mae’n diweddaru’r gwarant fferm, y dogfennau rheoli cofnodion fferm ac ati. Cliciwch yma i weld mwy. Cliciwch yma i weld mwy.
Share this page