Cynlluniau argyfwng

Cynghorir pobl yn aml i drefnu cynllun argyfwng rhag ofn y bydd argyfwng yn digwydd yn y dyfodol, er mwyn gallu mynd i’r afael â’r argyfwng ac nid yw’n hollol annisgwyl.

Cynllunio ar gyfer argyfwng

  • Mae gan yr elusen iechyd meddwl MIND adnodd ar-lein i gynllunio er mwyn paratoi ar gyfer argyfwng posibl, dilynwch y ddolen lawrlwytho i weld mwy
  • Cynllunydd argyfwng – Cliciwch yma i’w weld.  Copi i’w lawrlwytho isod.

Lawrlwythiadau:

Share this page