Cynllun clefydau anifeiliaid

Cynllun wrth gefn ar gyfer clefydau

  • Cynllun wrth gefn ar gyfer clefydau anifeiliaid egsotig yng Nghymru
  • Y canllawiau canlynol y gellir eu lawrlwytho drwy Gynllun wrth Gefn Llywodraeth Cymru ar gyfer Clefydau Egsotig Hysbysadwy mewn Anifeiliaid 2018, cliciwch yma.
  • Canllaw Llywodraeth Cymru ar glefydau hysbysadwy, cliciwch yma.

Cynllun wrth gefn y Gymdeithas Foch Genedlaethol ar gyfer clefydau hysbysadwy

  • Cynlluniau wrth Gefn ar gyfer Clefydau Hysbysadwy (Y Gymdeithas Foch Genedlaethol), cliciwch yma.

Adnodd Cynllunio i Reoli Parasitiaid

  • Mae’r adnodd cynllunio i reoli parasitiaid wedi cael ei ddatblygu i dynnu sylw’r ffermwr a’r milfeddyg i’r ffactorau pwysig sy’n ymwneud yn benodol â chynllunio iechyd er mwyn rheoli parasitiaid mewn gwartheg a defaid, cliciwch yma.

Share this page