Cynllun argyfwng

Rhybuddion llifogydd:


Beth i’w wneud mewn llifogydd:

Mae’n bwysig eich bod yn deall y camau hyn i leihau unrhyw niwed y gallai llifogydd ei achosi ar eich eiddo.

Paratoi:

 • Dylech baratoi bag sy’n cynnwys y meddyginiaethau angenrheidiol a’r dogfennau yswiriant y gallai fod eu hangen arnoch os byddwch yn gorfod gadael eich eiddo
 • Cadarnhau a yw eich tŷ yn agored i lifogydd
 • A oes unrhyw siawns y gallai eich tŷ ddioddef llifogydd neu a oes hanes o lifogydd yn yr eiddo/yr ardal leol, yna dylech sicrhau:
 • Eich bod yn ymwybodol o’r llwybrau adleoli a’r canolfannau lleol
 • Ystyried gorchudd llawr ar wahân i garpedi – yn arbennig ar gyfer llawr daear y tŷ
 • Paratoi cynllun llifogydd y cartref a sicrhau bod pawb sy’n byw yn yr eiddo yn ymwybodol o’r camau ar y cynllun
 • Trefnu’r yswiriant cywir
 • Gwirio rhybuddion llifogydd
 • Cadarnhau gyda’r cyngor lleol a oes cynlluniau llifogydd ar waith ar gyfer eich ardal

Gweithredu:

 • Troi’r trydan, y nwy a’r dŵr i ffwrdd
 • Symud pethau i le diogel
 • Symud y teulu ac anifeiliaid anwes i le diogel
 • Symud y car i le diogel os yn bosibl

Goroesi:

 • Ffoniwch 999 os bydd perygl i fywyd neu os byddwch yn canfod eich hun mewn perygl uniongyrchol
 • Cadwch eich hun a’ch teulu yn ddiogel
 • Dilynwch y cynllun sydd gennych ar waith
Share this page