Cymorth Dementia

Gwasanaethau cymorth:

Cymdeithas Alzheimer

GIG Cymru – Dementia

Dementia Adventure

  • Mae Dementia Adventure yn elusen sy’n cynorthwyo pobl â dementia i fynd allan i’r awyr agored, a’u cysylltu gyda natur.
  • Mewn rhai achosion maent yn darparu gwyliau i’r rhai na allant fforddio cymryd seibiant – cliciwch yma.
  • Maent yn darparu hyfforddiant dementia i deuluoedd a gofalwyr.

Cymorth Cymdeithas Dementia Cymru

  • Llinell gymorth: 0300 222 1122 (9am – 5pm)
  • Gallwch gysylltu â’ch swyddfa leol i gael adnoddau yn y Gymraeg.
  • I gael gwybodaeth bellach, ewch i dudalen Gymorth Dementia Society Cymru yma.

Map Dementia Cymru

  • Mae Map Dementia Cymru yn darparu gwybodaeth am daith dementia yn ogystal â’r gwasanaethau lleol y gellir eu defnyddio, grwpiau cymorth ac yn y blaen i’r rhai sy’n byw gyda neu ochr yn ochr â rhywun â dementia yng Nghymru.

Lawrlwythiadau:

Share this page