Cymorth a chwnsela cyffredinol

Ochr-yn-Ochr Cymru

  • Gall canghennau Mind lleol helpu unrhyw grŵp cymunedol neu sefydliad lleol sy’n rhedeg grŵp sy’n rhoi cymorth gan gymheiriaid, neu sydd â diddordeb mewn dechrau grŵp. Bydd ein canghennau Mind lleol yn rhoi cymorth i grwpiau yn yr ardaloedd canlynol:
  • Bydd canghennau Mind lleol yn cynnig grantiau bach i grwpiau lleol sydd ag elfen o gymorth gan gymheiriaid. Gallwch chi ddefnyddio’r arian hwn i logi lleoliadau, rhoi cyhoeddusrwydd i grwpiau a thalu am ddeunyddiau.
  • Cysylltwch â projectscymru@mind.org.uk neu eich cangen leol o Mind i gael mwy o wybodaeth am Ochr-yn-Ochr Cymru a’n gwaith gyda Llywodraeth Cymru.

Cymorth perthnasoedd

  • Mae Relate yn sefydliad sy’n darparu cymorth perthnasoedd.

Dewisiadau amgen i therapi

  • Nid yw therapi bob amser yn opsiwn i bawb, ac os hoffech ddilyn llwybr gwahanol wrth aros am therapi neu yn lle therapi, cliciwch yma.

Chat Health i fobl ifainc rhwng 11 – 25 yng Ngheredigion

Chat Health i fobl ifainc rhwng 11 – 25 yn Sir Gaerfyrddin

Chat Health i fobl ifainc rhwng 11 – 25 yn Sir Benfro

Share this page