Cyfryngau cymdeithasol

Mae’r cyfryngau cymdeithasol yn ffordd effeithiol a chyfunol o ganfod y wybodaeth ddiweddaraf am y gymuned amaethyddol a ffermio.

Mae rhai allfeydd y cyfryngau cymdeithasol sy’n gysylltiedig â ffermio i’w gweld isod:

Twitter:                                 

Llif byw FarmWell ar y cyfryngau cymdeithasol: cliciwch yma.

Mae Cyswllt Ffermio yn darparu cymorth 1-i-1 a grŵp wedi’i ariannu’n llawn drwy eu Rhaglen TGCh, sydd wedi’i theilwra ar gyfer y busnes: cliciwch yma.

Share this page