Cyfrifoldebau rheoleiddiol / statudol

Hafan Cyfoeth Naturiol Cymru – cliciwch yma.


Arolwg newydd NFU Cymru yn gyfle i leisio barn ucheldir Cymru, cliciwch yma.


Cynllun archwiliadau fferm Llywodraeth Cymru

  • Archwiliadau fferm – canllaw i ffermwyr – cyngor i’ch helpu i ddilyn y gyfraith a’ch paratoi ar gyfer Trawsgydymffurfiaeth ac archwiliadau Glastir – cliciwch yma i’w weld. 
  • Llywodraeth Cymru – Gwybodaeth polisi a rheoleiddiol ar ffermio, cliciwch yma i’w gweld.
  • Trawsgydymffurfiaeth Llywodraeth Cymru, cliciwch yma.

Gwasanaethau cofnodi da byw:


System gynllunio Cymru:

  • Gwybodaeth am y system gynllunio yng Nghymru, gan gynnwys ceisiadau Cynllunio, canllawiau Cynllunio ar gyfer y cyhoedd a chaniatâd Cynllunio: prosiectau cyffredin – cliciwch yma.

Share this page