Cwnsela a therapi cefn gwlad

The DPJ Foundation

  • The DPJ Foundation yn cynnig darpariaeth cwnsela a chymorth penodol
  • Maent yn ystyried bod therapïau siarad yn ffordd bwysig o ddelio ag iechyd meddwl
  • Mae ganddynt linell gymorth lle gallwch siarad gyda gwirfoddolwr a all drefnu darpariaeth cwnsela wedi’i ariannu’n llawn
  • Mae’r llinell gymorth ar agor 24/7 0800 5874262 Testun: 07860 048 799
Share this page