Cwnsela a therapi cefn gwlad

Sefydliad DPJ

  • Mae Sefydliad DPJ yn cynnig darpariaeth cwnsela a chymorth penodol yn y Gymraeg a’r Saesneg
  • Maent yn ystyried bod therapïau siarad yn ffordd bwysig o ddelio ag iechyd meddwl
  • Mae ganddynt linell gymorth lle gallwch siarad gyda gwirfoddolwr a all drefnu darpariaeth cwnsela wedi’i ariannu’n llawn
  • Mae’r llinell gymorth ar agor 24/7 0800 5874262 Testun: 07860 048 799

Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl arlein am ddim ar gyfer y sector amaethyddol yng Nghymru.

  • Mae Sefydliad DPJ yn cynnig hyfforddiant Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl arlein am ddim yn Gymraeg i unrhywun sy’n gweithio neu’n byw yn y sector amaethyddol yng Nghymru.  
  • Am ragor o wybodaeth ffoniwch Kay ar 07984169507 neu, os am fwcio lle, ewch i: www.tickettailor.com/events/thedpjfoundation

Share this page