Cysylltu grwpiau ffermio

Mae’n bwysig cadw mewn cysylltiad o fewn y gymuned ffermio drwy gydberthnasoedd personol yn y teulu yn ogystal â thrwy rwydweithiau gwledig.


Cydweithfeydd ffermio

  • Mae cydweithfa yn fusnes sy’n cael ei rheoli gan aelodau, sy’n berchen arno ac sy’n rhannu’r elw yn gyfartal, gyda phob un yn gweithio at nod gyffredin.  Mae mwy na 400 o Gydweithfeydd ffermio yn y DU, gyda thua hanner ffermwyr y DU yn gysylltiedig â’r busnesau hyn.
  • Mae Cooperatives UK wedi creu adnodd y gellir ei lawrlwytho ar gydweithfeydd amaethyddol, sy’n rhestru’r 25 cydweithfa ffermio fwyaf yn y DU: Report on the co-operative agriculture sector 2016, cliciwch yma i’w weld.  Copi i’w lawrlwytho isod.

Ffermwyr Arloesol

  • Dewch o hyd i grŵp o ffermwyr arloesol yn agos atoch chi ac ymuno â’u rhwydwaith: Dod o hyd i grŵp.

Cyswllt Ffermio

  • Mae Cyswllt Ffermio yn rhaglen sy’n ceisio trawsnewid rhagolygon busnes miloedd o ffermwyr a choedwigwyr yng Nghymru.
  • Gellir gweld cyfrif trydar byw Cyswllt Ffermio ar ochr dde’r dudalen hon:
  • Agrisgôp – Mae Agrisgôp yn rhaglen sydd wedi’i chofrestru o dan Cyswllt Ffermio ar gyfer ffermydd a busnesau coedwigaeth yng Nghymru:  Agrisgôp

Lawrlwythiadau:

Share this page