Cofrestru a chofnodi da byw

Mae cofrestru, adnabod ac olrhain da byw yn ofyniad cyfreithiol ac yn hollbwysig er mwyn rheoli clefydau heintus.

Cadw anifeiliaid a ffermir

Gwasanaeth Symud Gwartheg Prydain

Sicrhau Daliad Plwyf Sirol (CPH)

  • Os ydych yn berchen ar wartheg, ceirw, geifr, defaid, moch neu fwy na 50 o adar, bydd angen rhif y daliad (CPH) arnoch, ac mae gwybodaeth am sut i gofrestru i gael rhif y daliad yng Nghymru ar gael yma: cliciwch yma.

EID Cymru (defaid a geifr)

  • System electronig cofnodi symudiadau defaid a geifr, cliciwch yma.

eAML2 (moch)

Share this page