Canllaw ymarferol a pharatoi ar gyfer byw ar ôl i rywun farw

Beth i’w wneud pan fydd rhywun yn marw:

  • Mae gan GOV.UK ganllaw cam wrth gam sy’n trafod beth i’w wneud pan fydd rhywun yn marw.  Cliciwch yma i gael gwybodaeth bellach.
  • Cofrestru marwolaeth: cliciwch yma.

Marwolaeth ac ymdopi â galar ar y fferm


Cysylltiadau cymorth profedigaeth a argymhellir:

Cruse

  • 7 cangen yng Nghymru sy’n cynnig gofal profedigaeth gan wirfoddolwyr hyfforddedig
  • Llinell gymorth Genedlaethol Cruse UK: 0808 808 1677.

Gov

  • Gallwch ddod o hyd i wasanaethau profedigaeth drwy gofnodi eich cod post yma, a fydd yn eich cyfeirio at gyswllt yn eich cyngor lleol, a all ddarparu adnoddau a chymorth i helpu mewn cyfnodau o brofedigaeth.
Share this page