Camau profedigaeth

Gall helpu i ddeall camau profedigaeth helpu’r broses alaru a helpu mewn cyfnod o angen.

5  cam galaru

Mae’n bosibl disgrifio galar yn aml drwy 5 cam, ac ni fwriedir i’r camau hyn gael eu ticio fel rhestr, yn hytrach maent yn ganllaw i helpu i ddeall teimladau o alar a cholled:

  • Gwadu
  • Dicter
  • Bargeinio
  • Iselder
  • Derbyn

Taliad cymorth profedigaeth

Share this page