Cadw Plant yn ddiogel

Mewn ymateb i coronafirws (COVID-19)

Gyda chau ysgolion ledled y wlad mewn ymateb i coronafirws (COVID-19) mae plant yn debygol o fod gartref am gryn amser. Dyma rhai canllawiau defnyddiol:


Partneriaeth Diogelwch Fferm Cymru

  • Mae Partneriaeth Diogelwch Fferm Cymru yn ystyried bod cadw plant yn ddiogel ar ffermydd yn flaenoriaeth.  Cliciwch yma i gael gwybodaeth bellach.

Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE)


Yellow Wellies


Lawrlwythiadau:

Share this page