Atal hunanladdiad

Mae atal hunanladdiad yn dechrau drwy adnabod yr arwyddion rhybuddio a gwybod sut i fynd i’r afael â hwy mewn ffordd ddifrifol.  Gall yr arwyddion rhybuddio hyn ddeillio o nifer o faterion yn cronni, ac os eir i’r afael â hwy ar gam cynnar, gellir rhoi dulliau atal ar waith cyn i’r syniad o hunanladdiad gael ei weithredu.

Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru

  • Mae rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru yn annog meithrin cadernid fel ffordd o hyrwyddo perthnasoedd personol a chymdeithasol cryfach, am wybodaeth bellach cliciwch yma.  Stay Alive – ap atal hunanladdiad, gweler y fideo.

The DPJ Foundation

Campaign Against Living Miserably (CALM)

  • Mae’r llinell gymorth ar agor rhwng 5pm a hanner nos, 365 diwrnod y flwyddyn, Ffôn: 0800 58 58 58
  • Movement against suicide

Talk to me 2

  • Mae Talk to me 2 yn strategaeth atal hunanladdiad a hunan-niwed i Gymru 2015-2020
Share this page